Начало

Обучителни роботи в помощ на учащи със

специални образователни потребности

 

Университет „Нотингам Трент“

 

Великобритания

VSI Hiteco

 

Литва

 

Aias Bologna Onlus

 

Италия

 

Интерпроджектс

 

България

 

Университет „Suleyman Sah“

 

Турция

 

Polo Europeo della Conoscenza, IC Lorenzi

 

Италия

 

Педагогическия университет в Краков Катедра Психология

 

Полша

 

Обучителни роботи в помощ на

учащи със специални образователни потребности

This project (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein