EDUROB

Öğrenme Güçlüğü olan Öğrenciler için Eğitici Robot Tasarımları

Robot Aracılığıyla Öğrenme

Özel Eğitim Nedir?

Bireyselleştirlmiş Eğitim Nedir?

Robotlar, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için güçlü bir alternative öğrenme yöntemi sunabilir. Teknolojik robotlarda bulunan çeşitli algılayıcılardan faydalanılarak, farklı biçimlerde öğrenciler ile iletişime geçmesi, öğrenme faaliyetleri için onlarla birlikte olması ve cesaretlendirmesi için programlanabilir. Bazı öğrenciler, öğretmenlere göre robotlarla meşgul olmayı kolay ve daha az zorluk çıkatırıcı görebilir. Robotlar, birçok çocuğun oyun oynarken doğal ortamda yaygın öğrenmeyi artırmada önemli bir rol oynayabilir.

Özel eğitim, öğrenme/anlama güçlüğü olan öğrencilerin bireysel ihtiyaçları ve farklılıkları göz önüne alınarak gerekleştirilen uygulamalı bir eğitimdir. Bu yöntemde, kişisel olarak planlanmış ve sistemli olarak takip edilen bir eğitim müfredatı vardır. Malzemeler, ürünler bireyin toplumda ve okul ortamında bireysel yeterlilik seviyesini artırmak için tasarlanır veya uyumlu hale yetirilir.

Bireysel Eğitim Planı, çocuğun akademik ve davranışsal hedeflerine göre sınıflandırma, yereleştirme hedeflerini düzenli bir eğitimde zamanında ulaşma yüzdesini ve öğretmeni / terapistinin gelişim raporunu içerir. Bu plan, çocuğun özel ihtiyaçlarına göre bireysel olarak düşünülür ve öğretmenin, okulun, bölgenin ihtiyaçlarını ele almaz. Farklı tiplerde robotlar üzerinde çalışarak ve uyumlu bir öğrenim aracı olması için yazılım geliştirilerek öğrencinin bireysel eğitim planına uygun öğrenme sağlanacaktır.

This project (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein