ANA

SAYFA

Öğrenme Güçlüğü olan Öğrenciler için Eğitici Robot Tasarımları

+
-

Edurob projesinin ana ürünleri/çıktıları/sonuçları

EDUROB MÜFREDATI, ROBOT KONTROLÜ  VE EĞİTİM PROGRAMLARI

 

1. EĞİTİCİ ROBOT EĞİTİM ÇERÇEVESİ (pdf)

Edurob Eğitim Çervesi Belgesi, projedeki diğer çıktılarda kullanılan eğitim çerçevesini özetlemektedir. Eğitimsel, organizasyonel, sosyal ve teknik engellerin neler olduğu ve bunların üstesinden nasıl gelinmesi gerektiğini araştırma ve literatür sonuçlarına dayanan tavsiyelerle ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu eğitim çerçevesi, Edurob projesi içerindeki müfredata uygun biçimde öğrenme senaryolarını seçmek ve belirli bir öğrenme hedefine ulaşmak için her bir öğrenme senaryosunda öğrenciler için uyarlanan tavsiyeleri içerir.

 

2. MÜFREDAT

Eğitici robot çerçeve müfredatı ve öğrenme senaryoları (indirmek için)

 

3. EĞİTMEN KILAVUZU

Her iki robot için teknik kurulum, yazılım ve donanım bilgilerini içeren, uygulamaya yönelik eğitmen kılavuzu (indirmek için)

 

4. ROBOTİK TABANLI ETKİLEŞİM İÇİN TASARLANAN ARAYÜZLER

Lego Mindstorm EV3 ve NAO robotlarının kontrolünü gerçekleştiren programlar proje kapsamında geliştirildi. Ayrıca, proje teknik ekibi tarafından özel eğitim öğretmenlerinin kullanımı için robotlarla gerçekleştirilecek bir dizi faaliyet ve komut seti de oluşturuldu. Bu yazılımlar Android tabanlı mobil cihazlar için indirilip kullanılabilir. Daha fazla teknik detay ve geliştirilmiş öğrenme senaryoları için lütfen MÜFREDAT belgesini inceleyiniz.

 

    - Lego Mindstorms EV3 için

       - Edurob EV3 controller uygulamasını Android cihazınız için indiriniz  (Play store linki)

       - (bitbucket

       - EV3 lego programının yazılımlarını indirmek ve videolara erişmek için tıklayınız

       - Hızlı kurulum rehberine erişim için tıklayınız

 

 

    - NAO için

       - Edurob NAO controller uygulamasını Android cihazınız için indiriniz (Play store linki)

       - (bitbucket

       - NAO Choregraphe yazılımını indirmek ve videolara erişmek için tıklayınız

       - Hızlı kurulum rehberine erişim için tıklayınız

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE AİT BELGELER

- Anketler (tamamlandı, belgeye erişim izin gerektirmektedir)

- Öğrenme güçlü olan çocukların ihtiyaçlarını içeren rapor (pdf)

Bu rapor, altı farklı Avrupa ülkesindeki öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğrenme gereksinimlerini tanımlamayı ve bu gereksinimlerin nasıl ele alındığını açıklamaktadır. Diğer temel amaç, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle çalışan eğitimcilerin tercih ettiği öğretim stratejilerini bulmak ve onların öğretim uygulamalarında bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarını kullanmaktır.

- Teknik gereksinimler raporu (pdf)

Bu rapor, özel ihtiyaçları olan öğrencilere eğitim sürecine teknolojik araçların katılımını ve robot teknolojisinin kullanımına yönelik öğretmen tutumlarının değerlendirilmesini ve öğrencilerin öğrenme başarıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olup olmadığını göstermeyi amaçlar.

- Eğitimcilerin görüşleri ile eğitim ihtiyaçları (pdf)

Projedeki araştırmanın ikinci aşaması, özel eğitim gerekliliklerini ortaya koymak için her ülkedeki paydaşlarla yapılan görüşmelerin analizi ile oluşturuldu. Bu rapor, mevcut öğretim uygulamalarında robotların potansiyel kullanımını araştıran mülakatlardan ve uzman grupların mülakat sonuçlarını sunmaktadır.

- Eğitici robotlar ile öğrenme analizine ilişkin örnekler (pdf)

Bu rapor, altı ülkedeki paydaşlar ile pilot uygulamalar aşamasından elde kapsamlı sonuçları detaylandırmaktadır.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

YAYGINLAŞTIRMA

- Yaygınlaştırma stratejisi (pdf)

- Paydaşlarla nihai faaliyetler için proje borşürü (pdf)

- Ulusal yaygınlaştırma malzemeleri (EN, LT, TR, BG, IT, PL)

- Proje afişi (pdf)

- Proje çıktılarını gösteren afiş (pdf)

 

http://edurob.eu adresinde bulunan müfredat, eğitmen kılavuzu, eğitim malzemeleri, pilot uygulama raporları ve robotik tabanlı etkileşim için tasarlanan arayüzler Creative Commons ticari olmayan telif hakkı ve ShareAlike 3.0 uluslararası olmayan lisans araçları kapsamındadır.

Bu lisans, ticari olmayan amaçla proje ürünlerini incelemeye ya da atıfta bulunarak geliştirerek kendi eserlerinizde kullanmaya izin verir.

Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://edurob.eu adresinden edinilebilir.

This project (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein