Научете повече за нас

Обучителни роботи в помощ на учащи със

специални образователни потребности

 

Кои сме ние

EDUROB е изследователски проект, целящ да докаже, че когнитивното развитие може да бъде засилено чрез медиирана форма обучение чрез използване на роботи. EDUROB предлага модел, който има за цел да подпомага когнитивните процеси на учащите, докато решава определени ключови и социални умения, които се възползват от предимствата, предлагани от роботиката по интригуващ и завладяващ начин.

 

Екипът на EDUROB ще работи с лица със специални образователни потребности от страните България, Италия, Литва, Турция, Полша и Великобритания), за да се разработи набор от интервенции, използващи обучителни роботи, за да се подобри обучението на лица със затруднения в ученето. Това включва определяне на обхвата на нуждите на преподавателите и обучаемите и предметите, в които роботиката може да служи като помощен метод за учене. Въз основа на резултатите от това извършено международно проучване, ще бъдат разработени и тествани чрез пилотни проучвания във всяка от страните, роботизирани методи на преподаване по определен игрови сценарии.

 

Резултатите от проекта ще служат за общоизползваем учебен материал за участващите страни в проекта и ще включват:

 

• Образователна рамка за педагогическа роботика

 

• Учебна програма за използване на игрови сценарии в обучителния процес

 

• Персонализирани интерфейси за роботизирано взаимодействие

 

• Казуси и случаи от практиката по отношение на използване на роботи в обучителния процес.

 

 

Обучителни роботи в помощ на

учащи със специални образователни потребности

This project (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein