Начало

Обучителни роботи в помощ на учащи със

специални образователни потребности

 

Коментари и въпроси са добре дошли.

Ел. поща

partners@edurob.eu

социална

Форма за контакт

изпращане...

Error. Моля, опитайте отново.

Публикувано

Обучителни роботи в помощ на

учащи със специални образователни потребности

This project (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein