Начало

Обучителни роботи в помощ на учащи със

специални образователни потребности

 

+
-

Публични резултати и продукти на проекта ЕДУРОБ

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА, СОФТУЕР ЗА КОНТРОЛ НА РОБОТ И ПРОГРАМИ ЗА ИНТЕРАКЦИЯ С РОБОТИ

 

1. Обучителни роботи ПЕДАГОГИКА РАМКА (pdf)

Edurob Педагогическа рамков документ очертава рамката, в която трябва да бъдат използвани за други образователни резултати от проекта. Той описва подробно съвети въз основа на констатациите от изследването и литературата на образователни, организационни, социални и технологични пречки и как те трябва да бъдат преодолени. Това педагогика тогава съветва относно методологията за избор на подходящи сценарии за обучение от учебната програма Edurob и да ги приспособи да работи за определен студент в конкретен сценарий с цел постигане на конкретна цел обучение.

 

2. ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

Обучителна програма "Да учим с помощта на робот" (свалете тук)

 

3. ПОДРОБЕН ОБУЧИТЕЛЕН НАРЪЧНИК

Този наръчник е създаден специално за да наставлява всички обучаващи професионалисти по отношение на използваемостта и управлението на обучителните роботи. (свалете тук)

 

4. АДАПТИРАНИ ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ НА УЧЕНЕ ЧРЕЗ РОБОТИ

Консорциумът на проекта разработи програмен софтуер, които позволява улеснена връзка с роботи "НАО" и Лего Маиндстормс ЕВ3. И за двата вида роботи екипът на проекта разработи специални програми, които съдържат конкретни обучителни сценарии за учащи със специални образователни потребности. Те могат да бъдат лесно и директно използвани от учители, ресурсни учители, обучители, психолози и други професионалисти. Необходимото оборудване за тяхното управление е Андройд базирано мобилно устройство. За повече информация моля разгледайте следните резултати.

    - За Лего Майндстормс ЕВ3

       - Свалете дистанционен контролер на ЕДУРОБ за ЕВ3 за Андроид устройствто (линк към Гугъл маркет)

       - (bitbucket)

       - Достъп до ЕВ3 брик програма за свялване на готови сценарии и видео казуси (натиснете тук)

       - Кратък наръчник за употреба (натиснете тук)

 

 

    - За НАО роботи

       - Свалете дистанционен контролер на ЕДУРОБ за НАО за Андроид устройствто (линк към Гугъл маркет)

       - (bitbucket)

       - Достъп до НАО Хореографична програма и видео казуси (натиснете тук)

       - Кратък наръчник за употреба (натиснете тук)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДОКУМЕНТИ

- Въпросник за проучване и анализ на потребностите (краен вариант)

- Доклад за анализ на потребностите на учащи със СОП (pdf)

Настоящият доклад има за цел да опише изискванията за обучението на студенти с когнитивни увреждания в шест различни европейски страни, както и да опише как тези изисквания са в момента се обърне внимание. Другата основна цел е да се намери най-предпочитаните учебни стратегии на съвременните педагози, работещи с ученици със затруднения в обучението, както и тяхното използване на ИКТ технологични инструменти в тяхната преподавателска практика.

- Доклад с технически изисквания за използване на роботи (pdf)

Настоящият доклад има за цел да опише ангажирането на ИКТ технологични инструменти в процеса на развитието на стимулация и преподаване на учениците със специални нужди и оценка на отношението на учителите към използването на роботиката технология и дали те вярват, че тя може да осигури значително въздействие върху постиженията на студентите.

- Доклад с педагогически изисквания на базата на проведени международни интервюта (pdf)

Втората фаза на изследвания се състои от тематичен анализ на интервюта с участници във всяка страна, за да се определят специфични изисквания педагогика. Докладът представя резултатите от партньорските страни от тематичните интервюта и фокус групи проучват потенциалното използване на роботиката в рамките на текущата преподавателска практика.

- Доклад "Учене чрез използване на роботи" - анализ на казуси  (pdf)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

- Стратегия за разпространение на резултатите (pdf)

- Брошура за крайните прояви с участието (pdf)

- Национални промотивни материали (Английски, Литовски, Български, Италиански, Полски)

- Банер на проекта (pdf)

- Резултати банер (pdf)

 

Автобиографията на Edurob, наръчникът, материали за обучение, отчетите, резултатите от пилотиране, както и персонализирани интерфейси (приложения) от

http://edurob.eu се разпространява под лиценз Криейтив Комънс Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 3.0 Нелокализиран лиценз.

Въз основа на работата на http://edurob.eu

Разрешения се извън обхвата на този лиценз може да бъде на разположение в http://edurob.eu

Обучителни роботи в помощ на

учащи със специални образователни потребности

This project (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein