Kas Mes Esame

EDUROB yra tiriamasis projektas, kuriuo siekiama įrodyti, kad kognityvinis vystymasis gali būti pagerintas panaudojant mokyme robotų tarpininkavimą. EDUROB siūlo veiklos modelį, kuriuo siekiama skatinti mokinių pažintinius procesus, lygiagrečiai ugdant perduodamus ir socialinius įgūdžius, pasinaudojant robotų teikiamais privalumais ir jų savybėmis įtraukti ir visiškai pasinerti į procesą.

 

EDUROB komanda dirbs su suinteresuotosiomis šalimis projekto partnerių šalyse (Bulgarija, Italija, Lietuva, Turkija, Lenkija ir J. Karalystė) kurdamos intervencijos modelius, kuriuose robotai bus panaudojami mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, mokymuisi gerinti. Tai apims mokytojų ir mokinių, bei mokomųjų dalykų, kuriuos bandoma mokyti ir mokytis, poreikius. Remiantis šio tyrimo rezultatais, robotų mokymo priemonės ir scenarijai bus sukurti ir išbandyti vykdant bandomuosius tyrimus partnerių šalyse.

 

Projekto rezultatas bus bendra dalyvaujančių šalių sukurta mokomoji medžiaga:

 

• mokomųjų robotų pedagoginė sistema

 

• Mokymasis su robotų mokymo programa ir mokymosi scenarijai

 

• Specializuotos sąsajos robotų valdymo sąveikai

 

• Mokymosi su robotais atvejų tyrimai ir atvejo tyrimų analizė

 

 

This project (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein