EDUROB

Mokomoji robotika mokiniams su mokymosi sunkumais

Mokymasis tarpininkaujant robotams

Specialusis ugdymas

Individualizuotas ugdymas

Robotai gali suteikti galingą alternatyvų mokymosi metodą mokiniams su mokymosi sutrikimais. Išnaudojant šiuolaikinių robotų jutiklių įvairove, galima užprogramuoti juos bendrauti su mokiniais ir specialiais būdais skatinti  bei įtraukti juos į mokymosi veiklas. Gali nutikti, kad mokiniams  lengviau įsitraukti į bendravimą su robotu nei įprastu mokytoju dėl juntamos mažesnės baimės. Robotai gali atlikti esminį vaidmenį praturtinant neformalų mokymąsi, kuriame dauguma vaikų natūraliai dalyvauja žaisdami.

Specialiųjų poreikių ugdymas yra mokinių su intelekto negalia ugdymo praktika, kuri atsižvelgia į individualius skirtumus ir poreikius. Šis procesas apima individualiai suplanuotą ir sistemingai stebimą mokymo procesų išdėstymą. Įranga ir priemonės sukurtos siekiant  padėti specialiųjų poreikių turintiems mokiniams pasiekti aukštesnį asmeninio savarankiškumo lygį ir patirtį sėkmę mokykloje bei bendruomenėje.

Individualūs ugdymo planai apima vaikų klasifikaciją, vietą, paslaugas (pvz. individuali pagalba dirbant su vienu mokiniu ir terapijos), akademiniai ir elgsenos tikslai, laiko procentas įprastame ugdyme ir mokytojų bei terapeutų ataskaitos apie pažangą. Šie planai yra specialiai pritaikyti vaiko specialiesiems poreikiams - ne mokytojo, mokyklos ar rajono poreikiams. Projekte bus sukurta programinė įranga, kuri leis pedagogams adaptuoti mokymosi priemonių rinkinį, skirtą dirbti su įvairių tipų robotais, ruošiant mokinių su specialiaisiais poreikiais individualius ugdymo planus.

This project (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein