Dowiedz się więcej o nas.

Robotyka edukacyjna dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

Kim jesteśmy

EDUROB to projekt badawczy, mający na celu weryfikację hipotezy, zakładającej, iż roboty mogą być wykorzystane w procesie zapośredniczonego uczenia się uczniów z niepełnosprawnością. Projekt EDUROB zmierza do opracowania modelu interwencji służącej rozwijaniu poznawczych i społecznych kompetencji, przy zastosowaniu ciekawych i przyjaznych dla ucznia osiągnięć robotyki.

 

Zespół projektowy EDUROB będzie współpracować z zainteresowanymi podmiotami w krajach partnerskich (Bułgaria, Włochy, Litwa, Turcja, Polska i Wielka Brytania) w celu opracowania procedury interwencji wykorzystujących roboty w celu rozwijania kompetencji uczniów z trudnościami w nauce. Projekt zakłada zbadanie oczekiwań nauczycieli oraz potrzeb uczniów w zakresie możliwości zastosowania robotów do realizacji programu nauczania. W oparciu o wyniki badań opracowane zostaną edukacyjne narzędzia oraz scenariusze zajęć dydaktycznych. W każdym z krajów partnerskich przeprowadzone zostaną badania pilotażowe.

 

Efektem realizacji projektu będą wspólnie wypracowane materiały edukacyjne dla uczniów uczniów trudnościami w uczeniu się:

 

•założenia metodologiczne dla robotyki edukacyjnej

• program nauczania z wykorzystaniem robotów oraz scenariusze zajęć

• indywidualne interfejsy pozwalające na interakcję z robotem

• analiza wyników badań nad uczeniem się przy użyciu robotów przeprowadzonych metodą case study

 

This project (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein