Robotyka edukacyjna dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

Projekt EDUROB - główne rezultaty

EDUROB - program, aplikacja kontrolera robota i programy interaktywne

 

1. ROBOTYKA EDUKACYJNA PEDAGOGIKA ramowy (pdf)

Dokument Edurob Pedagogiczna ramowa określa ramy, w których powinny być zatrudniony inne efekty edukacyjne projektu. To szczegóły opinii w oparciu o wyniki badań i literatury na temat barier edukacyjnych, organizacyjnych, społecznych i technologicznych oraz jak należy je przezwyciężyć. Ta pedagogika następnie doradza w zakresie metodologii, aby wybrać odpowiednie scenariusze uczenia się z programu Edurob i dostosowania ich do pracy dla konkretnego ucznia w konkretnej sytuacji, w celu osiągnięcia określonego celu uczenia się.

 

 

2. PRAOGRAM NAUCZANIA

Robotowy program nauczania i scenariusze zajęć (pobierz)

 

3. Podręcznik użytkownika

Przewodnik dla trenerów na temat praktycznego wykorzystania materiałów, zawierający informacje dotyczące instalacji i sprzętu technicznego oraz wykorzystania oprogramowania dla obydwu robotów (pobierz)

 

4. INTERFEJSY DOSTOSOWANE DO MODELU INTERAKCJI Z ROBOTEM

Opracowane zostały aplikacje umożliwiające podłączenie oraz sterowanie dwoma robotami Lego Mindstorms EV3 i NAO. Dla obu robotów zespół EDUROB opracował również zestaw programów interaktywnych pozwalających nauczycielom uruchomić lub dostosować przykładowe scenariusze zajęć do indywidulanych potrzeb. Scenariusze takie mogą być załadowane do robota i uruchomione  z wykorzystaniem opracowanych aplikacji na Androida. W celu uzyskania przykładowych scenariuszy sprawdź dokument EDUROB program nauczania.

 

    - dla robota Lego Mindstorms EV3

       - Pobierz aplikację kontrolera Edurob EV3 dla Androida (Play store link)

       - (bitbucket

       - Przejdź do strony pobierania programu cegły EV3 zawierającej nagrania przypadków (tutaj)

       - Krótki przewodnik do użytku (tutaj)

 

 

    - dla robota NAO

       - Pobierz aplikację kontrolera Edurob NAO dla Androida (Play store link)

       - (bitbucket

       - Przejdź do strony pobierania programu NAO Choregraphe zawierającej nagrania przypadków (tutaj)

       - Krótki przewodnik do użytku (tutaj)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOKUMENTACJA BADAWCZA

- Kwestionariusz (gotowy)

- Raport dotyczący potrzeb uczniów z trudnościami w uczeniu się (pdf)

Niniejszy raport ma na celu opisanie wymagań edukacyjnych uczniów z uczeniu w sześciu różnych krajach europejskich, a także opisać, jak te wymagania są obecnie zająć. Drugim celem było znalezienie rdzenia preferowane strategie nauczania współczesnych pedagogów pracujących z uczniami z trudnościami w nauce, jak również ich wykorzystania narzędzi technologii ICT w swojej praktyce pedagogicznej.

- Raport dotyczący potrzeb technicznych (pdf)

Niniejszy raport ma na celu opisanie zaangażowanie narzędzi technologii ICT w procesie nauczania i stymulacji rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami i oceny postaw nauczycieli wobec wykorzystania technologii robotyki i czy ich zdaniem może zapewnić znaczący wpływ na osiągnięcia w nauce uczniów.

- Potrzeby edykacyjne w świetle wywiadów z nauczycielami (pdf)

Druga faza badania składała się z analizy tematycznej wywiady z interesariuszami w każdym kraju, w celu ustalenia konkretnych wymagań pedagogiki. Raport przedstawia wyniki z krajów partnerskich z wywiadów tematycznych i grup fokusowych badających możliwości zastosowania robotyki od aktualnej praktyki nauczania.

- Nauczanie z wykorzystaniem analizy przypadków - wstępna analiza badań pilotażowych przeprowadzonych przez konsorcjum projektu (pdf)

Ten raport wyszczególnia ustalenia z bogatej fazie pilotażu rozwiniętej pedagogiki nauczania i narzędzi w miejscach interesariuszy w sześciu krajach.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UPOWSZECHNIENIE

- Strategia upowszechnienia (pdf)

- Ulotka dla ostatecznych interesariuszy wydarzeń (pdf)

- Materiały informacyjne w językach narodowych (EN, LT, BG, IT, PL)

- Projekt banner (pdf)

- Rezultaty Banner (pdf)

 

+
-

Edurob Program nauczania, podręcznik, materiały edukacyjne, raporty, wyniki pilotażu, a także niestandardowe interfejsy (aplikacje) przez

http://edurob.eu są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Na podstawie prac na http://edurob.eu

Uprawnienia poza zakres tej licencji mogą być dostępne w http://edurob.eu

This project (543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) has been funded with support from the European Commission [Lifelong Learning Programme of the European Union]. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein